ปัสสาวะบ่อย

ปัสสาวะบ่อย เป็นสัญญานเตือนโรคร้าย…รู้ยัง

สมุนไพรธนทรเกี่ยวกับโรค

ปัสสาวะบ่อย อย่ามองข้าม คุณอาจเป็นโรคร้ายไม่รู้ตัว

“ปัสสาวะบ่อย” ปัสสาวะผิดปกติ อย่ามองข้าม เป็นสัญญานเตือนโรค

นิ่ว

เบาหวาน

ไตเสื่อม ไตวาย กรวยไตอักเสบ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ต่อมลูกหมากโต

โรคที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบประสาท

เนื้องอกให้กระเพาะปัสสาวะ

ปัสสาวะบ่อย

                โดยเฉลี่ยแล้วเราจะปัสสาวะประมาณ 3-5 ครั้ง ในตอนกลางวัน และนับจากช่วงเย็นไปก็จะปัสสาวะราว ๆ 1-2 ครั้งในตอนกลางคืน แต่หากช่วงความถี่ของการลุกไปเข้าห้องน้ำของคุณบ่อยครั้งกว่าที่กล่าวไป ถ้าไม่นับว่าดื่มน้ำมากเกินปกติ อาการปวดปัสสาวะบ่อย ๆ อาจส่อถึงปัญหาสุขภาพว่ามีอาการหรือโรคดังต่อไปนี้ซ่อนอยู่ก็ได้

สาเหตุฉี่บ่อย

คุณมีอาการเหล่านี้มั้ย

อาการของโรคต่อมลูกหมากโต

 • ปัสสาวะบ่อยหรือต้องการปัสสาวะทันที
 • ปัสสาวะนาน ปัสสาวะอ่อน ปัสสาวะสะดุด (ขัดเบา) ปัสสาวะเป็นหยดๆ
 • รู้สึกปวดขณะถ่ายปัสสาวะ
 • ปัสสาวะหลายครั้งในตอนกลางคืน
 • มีเลือดปนออกมาในปัสสาวะ

อาการของโรคเบาหวาน

 • มีอาการหิวบ่อย กินจุ แต่อ่อนเพลีย
 • ปัสสาวะบ่อยๆ โดยตื่นมากลางคืนเกิน 2 ครั้ง
 • ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิน 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • มีอาการชามือ ชาเท้า
 • มีการติดเชื้อง่าย
 • น้ำหนักลดมากอย่างไม่มีสาเหตุ
 • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
 • สายตาไม่ค่อยดี พร่ามัว หรือเรียกว่าเบาหวานขึ้นตา
 • มีแผลง่าย หายยาก
ไตเสื่อม

อาการของโรคไต

 • มีเลือดปนปัสสาวะ/ ปัสสาวะสีน้ าชาหรือสีมืด (ปัสสาวะปนโลหิต)
 • ปัสสาวะเป็นฟอง (ปัสสาวะปนอัลบูมิน)
 • ปัสสาวะขุ่น (ปัสสาวะติดเชื้อ)
 • เจ็บขณะปัสสาวะ
 • ปัสสาวะลำบาก
 • เม็ดทราย/หินในปัสสาวะ
 • ปริมาตรปัสสาวะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
 • เจ็บสะโพก/ช่องท้อง
 • ข้อเท้าหรือเปลือกตาบวม ในหน้าอูม
 • ความดันโลหิตสูง
  ในกรณีที่การทำงานของไตเสื่อมลงจนถึงขึ้นภาวะไตวายรุนแรง (น้อยกว่า 25%
  ของการทำงานตามปกติ) อาจจะมีอาการของภาวะผิดปกติอันมีสาเหตุจากความบกพร่องของไต ดังนี้
 • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ปริมาตรปัสสาวะลดลง
 • ไม่เจริญอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
 • เหนื่อย ดูซีดเซียว (ภาวะโลหิตจาง)
 • ผิวหนังเป็นผื่น
 • ความดันโลหิตสูง
 • หายใจไม่ทั่วปอด
 • บวมน้ า (ข้อเท้าหรือเปลือกตาบวม)
 • เซื่องซึม ไม่รู้สึกตัว ชัก โคม่า
9ใน10 ผู้ป่วยพึ่งพอใจ
สมุนไพรธนทร

หากคุณมีปัญหาสุขภาพ ไปหาหมอแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น

“อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ต้องอ่าน

ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง

รีวิวลูกค้าธนทร
รีวิวลูกค้าธนทร
รีวิวลูกค้าธนทร
รีวิวลูกค้าธนทร
รีวิวลูกค้าธนทร
สมุนไพรธนทร
สมุนไพรธนทร
ตังถั่งเฉ้า
เห็ดหลินจือ
รางวัลการันตี
ราคาสมุนไพรธนทร
ส่งเคอรี่